View Full Version : ADHD i Sverige Sidor från Internet.


Ichpuchtli
05-31-05, 06:13 AM
Hej Jag inte minas mycket Svensk så rätta jag var Jag er förorätta.

Vad är ADHD?

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), som på svenska brukar benämnas hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning debuterar i barndomen. Huvudsymptomen vid ADHD är ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Det innebär att en person med ADHD har svårt att själv reglera och kontrollera sin uppmärksamhet, att koncentrera sig på uppgifter under en längre tid, att anpassa sin aktivitetsnivå till en viss situation och att inte direkt reagera på sina impulser.

Många barn med ADHD kommer att fortsätta att ha symptom i vuxen ålder, även om deras motoriska överaktivitet har en tendens att minska med åldern. ADHD hos ett barn påverkar inte bara barnet, utan också de människor som finns i närmiljön, som familjemedlemmar, kamrater och lärare. Att ha ADHD medför svårigheter att klara situationer i det dagliga livet. För många barn med ADHD blir deras problem särskilt tydliga i skolan genom att de har svårt att sitta still, att koncentrera sig på arbetsuppgifterna, att acceptera krav, att arbeta i grupp och att utveckla och bevara kamratrelationer. Förutom stora svårigheter med att lyckas med skolarbetet leder detta ofta till negativa reaktioner från omgivningen.

I Norden används också begreppet DAMP (Deficits in attention, motor control and perception). Barn och ungdomar med DAMP har förutom problem med uppmärksamhet och aktivitetskontroll (dvs. ADHD) även problem med motorik och perception.

Den där er vad ADHD är. Om någon skulle lik till tala mig hur till säga ADHD i Svensk grönt lys. :o :o

Jag har avhämtade Jag få siden på ADHD i Svensk vilken är faktisk häpnadsväckande.
(Mycket fint sidor)
http://student.educ.umu.se/~dis00-06/webbsidor/adhd.html
http://www.sos.se/fulltext/110/2002-110-16/sammanfattning.htm
http://user.tninet.se/~fxg297r/nep_adhd_intro.htm
http://user.tninet.se/~fxg297r/nep_adhd_hyper_hypoaktivitet.htm
http://user.tninet.se/~fxg297r/nep_adhd_biologiska_rytmer.htm
http://www.infomedica.se/artikel.asp?CategoryID=10598
http://www.wilu.se/
Ledsen om något om de här sidor vi ni är ingen fint JAG er stilla dålig en Svensk fastän JAG auktoriserat inte lära sig den. :o :o

Ha det god/bra

Andrew :) :) :) :)

Princess_Brat
10-07-06, 03:20 PM
It's a nice post even if it's a tad bit hard to understand :D
Another nice link to a page in Swedish is
http://www.attention-riks.se/

oligopol
04-04-10, 02:10 AM
Ett svenskt ADHD-forum:
http://www.adhdforum.se