ADD Forums - Attention Deficit Hyperactivity Disorder Support and Information Resources Community  

Go Back   ADD Forums - Attention Deficit Hyperactivity Disorder Support and Information Resources Community > Blogs > Blanched Dubois
Register Blogs FAQ Chat Members List Calendar Donate Gallery Arcade Mark Forums Read

Rate this Entry

OWAU NO KA "I"

Posted 11-10-13 at 04:07 PM by Blanched Dubois
I" AM THE "I""I" come forth from the void into light,
Pua mai au mai ka po iloko o ka malamalama,"I" am the breath that nurtures life,
Owau no ka ha, ka mauli ola,"I" am that emptiness, that hollowness beyond all consciousness,
Owau no ka poho, ke ka'ele mawaho a'e o no ike apau.The "I", the Id, the All.
Ka I, Ke Kino Iho, na Mea Apau."I" draw my bow of rainbows across the waters,
Ka a'e au i ku'u pi'o o na anuenue mawaho a'e o na kai a pau,The continuum of minds with matters.
Ka ho'omaumau o na mana'o ame na mea a pau."I" am the incoming and outgoing of breath,
Owau no ka "Ho", a me ka "Ha"The invisible, untouchable breeze,
He huna ka makani nahenahe,The undefinable atom of creation.
Ka "Hua" huna o Kumulipo."I" am the "I".
Owau no ka "I".
Facebook Twitter Submit "OWAU NO KA "I"" to Digg Submit "OWAU NO KA "I"" to del.icio.us Submit "OWAU NO KA "I"" to StumbleUpon Submit "OWAU NO KA "I"" to Google
Posted in Uncategorized
Views 1807 Comments 0 Email Blog Entry
« Prev     Main     Next »
Total Comments 0

Comments

 
Total Trackbacks 0

Trackbacks


All times are GMT -4. The time now is 07:36 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
(c) 2003 - 2015 ADD Forums